LT EN

Formavimo - pertvarkymo projektai

Projektas rengiamas šiais atvejais:

›  kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;

›  kai suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos;

›  kai nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

›  kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

›  kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti;

›  kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

›  kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

 

Rengiant projektą atliekami šie veiksmai:

›  formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

›  pertvarkomi žemės sklypai:

    »  padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;

    »  atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;

    »  sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

    »  tuo pačiu metu atliekant padalinimą ir sujungimą.

    »  pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu;

›  nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

›  įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu;

›  siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;

›  siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;

›  numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

 

Projekto sąlygas išduoda:

›  kaimo gyvenamųjų vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose – Nacionalinės žemės tarnybos skyrius;

›  miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius.