LT EN

PASTATŲ KADASTRINAI MATAVIMAI

Pastačius naują pastatą, statinį ir/ar rekonstravus esamus atliekami kadastriniai matavimai  - inventorizacija. 

 

Inventorizaciją galima atlikti:

›  statiniui (taip pat nebaigtam statyti - kai jau galima nustatyti plotą ir tūrį), kurio statybai ar rekonstravimui reikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį;

›  patalpai, įstatymų nustatytais būdais suformuotai kaip atskiram nekilnojamui daiktui;

 

Reikalingi dokumentai:

›  statinių, pastatų, patalpos registro pažymėjimas;

›  statybos (rekonstrukcijos) leidimas;

›  turima kadastro duomenų byla;

›  namo projektas;

›  nuotekų, gręžinio pasas;

›  kaimynų sutikimai, jei nėra išlaikyti 3 m atstumai iki ribos.

 

Atliekant naujai pastatytų pastatų kadastrinius matavimus gali prireikti atnaujinti esamus ar atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus, bei parengti kontrolinę - geodezinę (išpildomąją) nuotrauką. 

 

Prašymo forma